Strona WordPress

Dlaczego joga?

Joga jest sposobem realizowania przez  człowieka własnej egzystencji. Joga pozwala nam odkryć i skupić się na decydujących momentach własnej egzystencji. Te  momenty najistotniejsze w naszym życiu-to wewnętrzny spokój, uważność w stosunku do samego siebie, świadomość siebie, jasność umysłu.

Bardzo wiele osób  czytając te wcześniejsze  zdanie -zada sobie pytanie po co mi to? Do czego mi jest to potrzebne? Dziś większość ludzi żyje w szczególnie silnie  wdrukowanej sugestii hipnotycznej, że przyczyną wszelkich jego problemów są pieniądze. Oczywiście nie jest to prawda. Jednak ulegamy tej zbiorowej psychozie -niepostrzeżenie zupełnie toniemy w wirze tej hipnotycznej sugestii i spotyka nas to, co doskonale zauważa Dalajlama: „Człowiek  poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze, następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Oprócz tego, jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. W rezultacie nie żyje ani w teraźniejszości, ani w przyszłości; żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, po czym umiera, tak na prawdę nie żyjąc.”

 Obserwujemy życie i zauważamy pewne sztucznie wykreowane mody na ruch i pracę z ciałem. TV, kolorowa prasa, kino lansuje kult pięknego ciała. Te narzucane  przez mas media trendy spowodowały masowe  powstawanie szkół tańca, siłowni , aerobiku.
Tylko, że koncentrując uwagę na pięknie i sprawności ciała -zapomniano o wnętrzu człowieka i o jego duszy. Każdy ruch jest dobry dla człowieka, taniec jest czymś pięknym i wspaniałym, bo to najbardziej pierwotny sposób przekazu (mający tez  pewne (nieświadome znacznie), aerobik  podobnie.
Ale  joga to najbardziej komplementarny sposób pracy z  ciałem i duchem, bo  wplata  w naszą świadomość- oddech(pranamajam), myśli (dhyan), postawę naszego ciała(asana).
Oprócz  tego uczy nas metody systematycznego wywoływania pełnego fizycznego, psychicznego i emocjonalnego relaksu (nidra). Kieruje  naszą uwagę na właściwe odżywianie-  w oparciu o cztery aspekty  fundamentu ludzkiego  zdrowia: dieta, post, ćwiczenie, zioła.